Aktualności

Informacja
Informujemy, że w związku ze szkoleniem w dniu 17.05.2023r.
biura Sycowskiej Gospodarki Komunalnej są czynne w godz. 7:00-13:00.
PSZOK czynny w godz. 9:00-15:00.
Za utrudnienia przepraszamy.

_______________________________________________________________________________________________________________

6-05-2024 Przerwa w dostawie wody ul. Szosa Kępińska, ul. Graniczna
Informujemy, że w dniu 15.05.2024r. od godz. 9:00
nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody w m. Syców
w rejonie ul. Szosa Kępińska oraz ul. Granicznej
związana z pracami na sieci wodociągowej.
Za utrudnienia przepraszamy.

_______________________________________________________________________________________________________________
18-04-2024 AWARIA Przerwa w dostawie wody Kaliska
Informujemy, że w dniu 18.04.2024r. w godz. 9:00
nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody w
m. Syców w rejonie ul. Kaliskiej do nr 19 oraz Mickiewicza 25
związana z usunięciem awarii na sieci wodociągowej.
Za utrudnienia przepraszamy.

________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

18-03-2024 Przerwa w dostawie wody Stradomia Wierzchnia
Informujemy, że w dniu 19.03.2024r. w godz. 9:00-14:00,
może nastąpić czasowa przerwa w dostawie wody w
m. Stradomia Wierzchnia związana z usunięciem awarii na sieci wodociągowej.
Za utrudnienia przepraszamy.

_________________________________________________________________________________________________________

19-02-2024r. Przerwa w dostawie wody ul. Wałowa Syców
Informujemy, że w dniu 20-02-2024r od godz. 9:00 do 14:00 nastąpi
przerwa w dostawie wody w rejonie ul. Wałowej
w związku z pracami prowadzonymi przez Wykonawcę
zadania przebudowy centrum miasta Syców.

Za utrudnienia przepraszamy.

__________________________________________________________________________________________________________

25-01-2024r. Awaria sieci wodociągowej ul. Kaliska Syców
Z powodu uszkodzenia sieci wodociągowej przy ul. Kaliskiej przez wykonawcę
kanalizacji sanitarnej i deszczowej od godz. 10:00 nastąpi przerwa w dostawie wody
od Polomarketu przy ul. Kaliskiej do ul. Lawendowej oraz ul. Kaliska od nr 13 do 13M.

Za utrudnienia przepraszamy.

____________________________________________________________________________________________________________

23-01-2024r. Awaria sieci wodociągowej ul. Kolejowa Syców
Z powodu uszkodzenia sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej od godz. 7:30
nastąpi przerwa w dostawie wody w ul. Kolejowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

______________________________________________________________________________________________________________

15-01-2024r. Awaria sieci wodociągowej ul. Kaliska Syców
Z powodu uszkodzenia sieci wodociągowej przy ul. Kaliskiej przez wykonawcę
kanalizacji sanitarnej i deszczowej od godz. 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody
od stacji paliw Shell do ul. Lawendowej oraz ul. Kaliska od nr 13 do 13M.

Za utrudnienia przepraszamy.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacja na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967)
wprowadza  średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą dla wybranych
grup odbiorców ciepła (wymienione w art. 4 ust. 1), które spełniają warunki
określone w Ustawie, podłączonych do systemów ciepłowniczych w wysokości:

1) 150,95 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych
gazem ziemnym lub olejem opałowym;

2) 103,82 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła.

„Średnia cena wytwarzania z rekompensatą” obowiązuje w okresie
od dnia 1 października 2022 roku do 30 kwietnia 2023 roku.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

FOTOWOLTAIKA – SGK Sp. z o.o.

Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. inwestuje w ekologiczne rozwiązania

dotyczące odnawialnych źródeł energii.

Na obiektach:

  1. Oczyszczalni ścieków w miejscowości Sycowie (49,5 kWp),
  2. Stacji uzdatniana wody w miejscowości Wioska  (49,5 kWp),
  3. Stacji uzdatniana wody w miejscowości Komorów (38,5 kWp)

zainstalowane zostały panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 137,5 kWp Koszt inwestycji to ponad 766 tys. zł. 

Montaż w/w instalacji fotowoltaicznych ma na celu poprawę efektywności energetycznej w/w obiektów, obniżyć koszty ich utrzymania i przyczynić się do ochrony środowiska poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych.

Panele fotowoltaiczne podczas całej swojej pracy nie produkują dwutlenku węgla do atmosfery.

Średni wskaźnik emisji udostępniony przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami wynosi – 812 kg CO2/MWh, czyli produkując 1000 kWh energii ze słońca oszczędzamy 812 kg emisji CO2. Porównując to dla przykładu  ze wskaźnikami absorpcji CO2 przez drzewa, , można przeczytać, że dąb w ciągu 100 lat życia jest w stanie zaabsorbować 833 kg CO2, a sosna już tylko 530 kg w tym samym cyklu życia. Równie istotną będzie też informacja, że na 1 mieszkańca średnia roczna emisja CO2 wynosi między 7 a 8 ton. Łatwo więc zauważyć, że samo sadzenie drzew już nam nie wystarczy i w ograniczaniu emisji CO2 świetnie pomogą instalacje fotowoltaiczne.

________________________________________________________________________________________________________________

19-12-2023r. AWARIA SIECI WODOCIĄGOWEJ PRZY UL. Kaliskiej
Z powodu uszkodzenia sieci wodociągowej przy ul. Kaliskiej przez wykonawcę kanalizacji sanitarnej i deszczowej od godz. 13:30 nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody
w rejonie ulic Krzywoustego, Łokietka, Mieszka I.

Za utrudnienia przepraszamy.

22-11-2023r. PRZERWA W DOSTAWIE WODY SYCÓW CENTRUM
Informujemy, że w dniu 23-11-2023r od godz. 9:00 do 14:00 nastąpi
przerwa w dostawie wody w rejonie ul. Wojska Polskiego i Ks. W. Rudy,
w związku z pracami prowadzonymi przez Wykonawcę
zadania przebudowy centrum miasta Syców.

Za utrudnienia przepraszamy.

______________________________________________________________________________________________________________________________

10-11-2023r. AWARIA ul. Kaliska, Szarych Szeregów
Z powodu uszkodzenia sieci wodociągowej
w skrzyżowaniu ulic Kaliskiej i Szarych Szeregów
od godz. 9:00 nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody
w ul. Kaliskiej od nr 51 do 57.

Za utrudnienia przepraszamy.
_______________________________________________________________________________

4-10-2023r. przerwa w dostawie wody Stradomia W.
Z powodu uszkodzenia sieci wodociągowej
przez podmiot zewnętrzny
informujemy, że w dniu 6.10.2023r. w godz. od 11:00
może nastąpić czasowa przerwa
w dostawie wody w m. Stradomia Wierzchnia.
Za utrudnienia przepraszamy.

______________________________________________________________________________________________________________________________

4-10-2023r. przerwa w dostawie wody Św. Marek, Biskupice
Informujemy, że w dniu 4.10.2023 w godz. 8:00-12:00,
nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody w m. Św. Marek oraz
Biskupice, związana z pracami na sieci wodociągowej.
Za utrudnienia przepraszamy.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Przerwa w dostawie wody Ślizów
Informujemy, że w dniu 27.09.2023 w godz. 8:00-10:00,
może nastąpić czasowa przerwa w dostawie wody w
m. Ślizów od nr 1 – 62 oraz nr 83,
związana z pracami na sieci wodociągowej.
Za utrudnienia przepraszamy.
_______________________________________________________________________________

13-09-2023 AWARIA Wioska, ul. Azaliowa
Z powodu uszkodzenia sieci wodociągowej w ul. Azaliowej w m. Wioska
od godz. 14:30 nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody
w Wiosce przy ul. Azaliowej oraz od ul. Stawowej w stronę ul. Azaliowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

24-08-2023r. przerwa w dostawie wody Syców ul. Reja i ul.Prusa
Informujemy, że w dniu 25.08.2023 w godz. 8:00-12:00,
nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody w m. Syców
przy ul.Reja i ul.Prusa, związana z pracami na sieci wodociągowej.
Za utrudnienia przepraszamy.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Przerwa w dostawie wody Syców, ul. Pawłówek
Informujemy, że w dniu 9.08.2023 w godz. 9:00-11:00,
może nastąpić czasowa przerwa w dostawie wody w
m. Syców przy ul. Pawłówek oraz ul. Polnej, związana
z pracami na sieci wodociągowej.
Za utrudnienia przepraszamy.

______________________________________________________________________________________________________________________________

18-07-2023 Przerwa w dostawie wody Wioska, ul. Jarzębinowa
Informujemy, że w dniu 19.07.2023 w godz. 9:00 – 11:00
nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody w m. Wioska
przy ul. Jarzębinowej i ul. Truskawkowej,
związana z pracami na sieci wodociągowej.

______________________________________________________________________________________________________________________________

1-06-2023 AWARIA Wioska, ul. Jarzębinowa
Z powodu uszkodzenia sieci wodociągowej przez Wykonawcę
prac w ul. Jarzębinowej w m. Wioska od godz. 10:00 nastąpi
czasowa przerwa w dostawie wody w Wiosce nr od 1 do 29J oraz
ulice: Liliowa, Azaliowa, Jagodowa, Stawowa, Świerkowa, Poziomkowa, Wrzosowa, Jarzębinowa, Sosnowa, Konwaliowa, Malinowa.
Za utrudnienia przepraszamy.

______________________________________________________________________________
22-05-2023 AWARIA Działosza
Z powodu prowadzenia prac przy usunięciu awarii wodociągowej
w m. Działosza, w dniu 23-05-2023 od godz. 08:30 do 15:00
nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody w rejonie od kościoła
do skrzyżowania dróg w kierunku Biskupic.
Za utrudnienia przepraszamy.
______________________________________________________________________________
Informacja
Informujemy, że w związku ze szkoleniem w dniu 19.05.2023r.
biura Sycowskiej Gospodarki Komunalnej są czynne w godz. 7:00-13:00.
PSZOK czynny w godz. 9:00-15:00.
Za utrudnienia przepraszamy.
_______________________________________________________________________________
11-05-2023 Informacja
W dniach 11-16 maja 2023r. będą prowadzone prace przy napełnianiu basenu miejskiego w Sycowie. W tych dniach może wystąpić pogorszenie jakości wody (słabsze ciśnienie).

Za utrudnienia przepraszamy.
______________________________________________________________________________
11-05-2023 płukanie hydrantu przy ul. Komorowskiej
Informujemy, że w dniu 11.05.2023r. odbędzie się płukanie hydrantu w rejonie ul. Komorowskiej w związku z tym
może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za utrudnienia przepraszamy
_______________________________________________________________________________
27-04-2023 AWARIA Syców, ul. Garncarska
Z powodu prowadzenia prac przy usunięciu awarii wodociągowej
w m. Syców ul. Waryńskiego, od godz. 11:00
nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody w rejonie ulic Waryńskiego i Garncarskiej w Sycowie.
Za utrudnienia przepraszamy.
______________________________________________________________________________
26-04-2023 AWARIA Syców, ul. Waryńskiego
Z powodu prowadzenia prac przy usunięciu awarii wodociągowej
w m. Syców ul. Waryńskiego, od godz. 9:00 – 11:00
nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody w rejonie ulic Waryńskiego i Garncarskiej w Sycowie.
Za utrudnienia przepraszamy.
_______________________________________________________________________________
24-04-2023 PRACE NA SIECI WODOCIĄGOWEJ
WIOSKA UL. BRZOZOWA

Z powodu prowadzenia prac na sieci wodociągowej
w m. Wioska ul. Brzozowa, od godz. 10:00 – 15:00
nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody w rejonie ulic Brzozowej, Akacjowej,
Jaśminowej, Różanej, Modrzewiowej, Topolowej w m. Wioska.
Za utrudnienia przepraszamy.
_______________________________________________________________________________

6-04-2023 AWARIA STRADOMIA W.
Z powodu prowadzenia prac przy usuwaniu awarii wodociągowej
od godz. 11:30 nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody
w Stradomi Wierzchniej.
Za utrudnienia przepraszamy.
_______________________________________________________________________________

23-03-2023 INFORMACJA

Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. informuje,
że wszelkie ogłoszenia dotyczące planowanych lub awaryjnych
przerw w dostawie wody na terenie Gminy Syców
zamieszczane są tylko na naszej stronie internetowej.

______________________________________________________________________________________________________________________________

22 marca – ŚWIATOWY DZIEŃ WODY

Światowy Dzień Wody obchodzony jest co roku w dniu 22 marca. Regularne
dostawy wody pitnej są jedną z najbardziej podstawowych potrzeb człowieka,
a podczas kryzysów humanitarnych stają się warunkiem przeżycia. Woda ma
także zasadnicze znaczenie dla zdrowia (bezpośrednio i pośrednio poprzez higienę)
oraz bezpieczeństwa żywności.

Kryzys wodny nie jest zmartwieniem wybranych społeczności. Powódź, susza,
ubóstwo mogą dotknąć każdego mieszkańca Ziemi. Świadomie lub nie, wszyscy
przyczyniamy się do zmniejszania zasobów wody pitnej. Tylko połączone wysiłki
wszystkich społeczeństw, rządów i instytucji mogą zapobiec pogłębianiu tego kryzysu.

22 MARCA – ŚWIATOWY DZIEŃ WODY

______________________________________________________________________________________________________________________________

W dniu 16.03.2023r.(czwartek) w godzinach 9:00-14:00
może wystąpić przerwa w dostawie wody związana z pracami
na sieci wodociągowej w m. Stradomia W.
na wysokości budynków nr 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22,
22a-b, 24, 26.

Za utrudnienia przepraszamy.
_______________________________________________________________________________

W dniu 9.03.2023r. (czwartek) w godzinach 10:00-15:00
w związku z planowanymi pracami technologicznymi
na sieci wodociągowej w m. Wioska
na wysokości budynków nr 11a-y, 12a,b, 14, 14c-f, 15, 15a-r
może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za utrudnienia przepraszamy.

______________________________________________________________________________________________________________________________

W dniu 21.02.2023r.(wtorek) w związku z trwającą
przebudową ul. Matejki w Sycowie nastąpi planowana
przerwa w dostawie wody w godz. od 10:30 do 15:00.

Za utrudnienia przepraszamy.


________________________________________________________________________________________________________________

26-01-2023r. AWARIA SIECI WODOCIĄGOWEJ
UL. KS. RUDY W SYCOWIE

Z powodu prac przy usuwaniu awarii wodociągowej od godz. 14:00
nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody w rejonie ulic ks. Rudy,
Wałowa, Środkowa, Wojska Polskiego w Sycowie
.
Za utrudnienia przepraszamy.

______________________________________________________________________________________________________________________________

3-01-2023r. AWARIA SIECI WODOCIĄGOWEJ ŚLIZÓW

Z powodu prowadzenia prac przy usuwaniu awarii wodociągowej
od godz. 11:00 nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody
w Ślizowie w rejonie nr od 1 do 60 (boczna droga za kościołem).
Za utrudnienia przepraszamy.

______________________________________________________________________________________________________________________________

5-10-2022r. AWARIA SIECI WODOCIĄGOWEJ DROŁTOWICE

Z powodu prowadzenia prac przy usuwaniu awarii wodociągowej
od godz. 8:00 nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody
w rejonie Ligoty Dziesławskiej (Drołtowice).
Za utrudnienia przepraszamy.

_____________________________________________________________________________________________________________ _

24-10-2022r. AWARIA SIECI WODOCIĄGOWEJ

Z powodu uszkodzenia sieci wodociągowej przez Wykonawcę prac w ul. Szarych Szeregów
od godz. 9:30 nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody
w rejonie ulic Szarych Szeregów, Akacjowej, Dębowej, Bukowej, Kukułki.
Za utrudnienia przepraszamy.

____________________________________________________________________________________________________________________________

21-10-2022r PRACE NA SIECI WODOCIĄGOWEJ

Z powodu prowadzenia prac w ulicy Szarych Szeregów od godz. 11:00 nastąpi czasowa
przerwa w dostawie wody w rejonie ulic Dębowej, Bukowej, Kukułki.
Za utrudnienia przepraszamy.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

23-09-2022r AWARIA

Z powodu prowadzenia prac przy usuwaniu awarii od godz. 11:00 nastąpi czasowa przerwa
w dostawie wody w rejonie ulic Jana Pawła II oraz Środkowej w Sycowie.
Za utrudnienia przepraszamy.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Odprowadzanie wód deszczowych.

1-09-2022 AWARIA

Z powodu prowadzenia prac przy usuwaniu awarii od godz. 9:00 nastąpi czasowa przerwa
w dostawie wody przy ulicy Matejki w Sycowie.
Za utrudnienia przepraszamy.

___________________________________________________________________________________________________________________________

22-07-2022 AWARIA

Z powodu prowadzenia prac przy usuwaniu awarii od godz. 9:00 nastąpi czasowa przerwa
w dostawie wody przy ulicach: W. Broniewskiego, Nowowiejskiej,
H. Sucharskiego, C.K. Norwida, J. Słowackiego, M. Konopnickiej, Rzemieślniczej,
Robotniczej, Przemysłowej, J. Kusocińskiego w Sycowie.
Za utrudnienia przepraszamy.

______________________________________________________________________________________________________________________________

20-07-2022 AWARIA

Z powodu prowadzenia prac przy usuwaniu awarii na sieci wodociągowej od godz. 7:00 nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody przy ulicy Polnej w Sycowie.
Za utrudnienia przepraszamy.

_______________________________________________________________________________
13-07-2022 AWARIA

Z powodu prowadzenia prac przy usuwaniu awarii na sieci wodociągowej od godz. 8:00 nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody przy ulicy Daszyńskiego.
Za utrudnienia przepraszamy.

______________________________________________________________________________
INFORMACJA – PRACE NA SIECI WODOCIĄGOWEJ
W M. WIOSKA W DNIU 7.07.2022r.

Informujemy, że w związku z budową sieci wodociągowej od godz. 11:00-15:00
nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody w miejscowości WIOSKA.
Za utrudnienia przepraszamy.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Ulotka informacyjna dot. kanalizacji

___________________________________________________________________
WYMIANY WODOMIERZY

Szanowni Państwo,
Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. informuje, że od 2.06.2022r. do 8.06.2022r.
w miejscowości Biskupice, w godzinach od 7:30 do 14:00 planowane są wymiany wodomierzy.
Całkowity koszt wymiany wodomierza głównego ponosi SGK.

W związku z wymianą wodomierza prosimy o umożliwienie monterom wymiany wodomierza
oraz przygotowanie miejsc, w których zamontowane są wodomierze.

W sytuacji, gdy nie zastanie się Państwa w domu lub umówienia konkretnego terminu prosimy
o kontakt z działem Wodociągów pod nr tel. 62 785 51 75.

___________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA – PRACE NA SIECI WODOCIĄGOWEJ
STRADOMIA W. 1.06.2022

Informujemy, że w związku z budową sieci wodociągowej od godz. 8:00
nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody w miejscowości Stradomia Wierzchnia
rejon tzw. Pawie.
Za utrudnienia przepraszamy.

____________________________________________________________________________________________________________

AWARIA Stradomia W. 30.03.2022

Z powodu prowadzenia prac przy usuwaniu awarii na sieci wodociągowej od godz. 9:00
nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody w miejscowości Stradomia Wierzchnia
prawa strona od nr 34 do 74.
Za utrudnienia przepraszamy.

____________________________________________________________________________________________________________

WYMIANY WODOMIERZY

Szanowni Państwo,
Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. informuje, że od 24.03.2022r. do 31.03.2022r.
w miejscowości Działosza, w godzinach od 7:30 do 14:00 planowane są wymiany wodomierzy.
Całkowity koszt wymiany wodomierza głównego ponosi SGK.

W związku z wymianą wodomierza prosimy o umożliwienie monterom wymiany wodomierza
oraz przygotowanie miejsc, w których zamontowane są wodomierze.

W sytuacji, gdy nie zastanie się Państwa w domu lub umówienia konkretnego terminu prosimy
o kontakt z działem Wodociągów pod nr tel. 62 785 51 75.

_____________________________________________________________________________________________________________

WYMIANY WODOMIERZY

Szanowni Państwo,
Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. informuje, że od 17.02.2022r. do 22.02.2022r.
w miejscowości Syców przy ulicach Daszyńskiego, Kossaka, Chełmońskiego, Matejki, Piastowska
w godzinach od7:30 do 14:00 planowane są wymiany wodomierzy.
Całkowity koszt wymiany wodomierza głównego ponosi SGK,
natomiast wymiana podlicznika jest odpłatna.

W związku z wymianą wodomierza prosimy o umożliwienie monterom wymiany wodomierza
oraz przygotowanie miejsc, w których zamontowane są wodomierze.

W sytuacji, gdy nie zastanie się Państwa w domu lub umówienia konkretnego terminu prosimy
o kontakt z działem Wodociągów pod nr tel. 62 785 51 75.

_______________________________________________________________________________________________________________

WYMIANY WODOMIERZY

Szanowni Państwo,
Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. informuje, że od 24.01.2022r. do 4.02.2022r.
w miejscowości Drołtowice, w godzinach od 7:30 do 14:00 planowane są wymiany wodomierzy.
Całkowity koszt wymiany wodomierza głównego ponosi SGK.

W związku z wymianą wodomierza prosimy o umożliwienie monterom wymiany wodomierza
oraz przygotowanie miejsc, w których zamontowane są wodomierze.

W sytuacji, gdy nie zastanie się Państwa w domu lub umówienia konkretnego terminu prosimy
o kontakt z działem Wodociągów pod nr tel. 62 785 51 75.

_______________________________________________________________________________________________________________

WYMIANY WODOMIERZY

Szanowni Państwo,
Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. informuje, że od 14.01.2022r. do 18.01.2022r.
w miejscowości Nowy Dwór, w godzinach od 7:30 do 14:00 planowane są wymiany wodomierzy.
Całkowity koszt wymiany wodomierza głównego ponosi SGK.

W związku z wymianą wodomierza prosimy o umożliwienie monterom wymiany wodomierza
oraz przygotowanie miejsc, w których zamontowane są wodomierze.

W sytuacji, gdy nie zastanie się Państwa w domu lub umówienia konkretnego terminu prosimy
o kontakt z działem Wodociągów pod nr tel. 62 785 51 75.

_____________________________________________________________________________________________________________________

WYMIANY WODOMIERZY

Szanowni Państwo,
Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. informuje, że od 11.01.2022r. do 21.01.2022r.
w miejscowości Wioska, w godzinach od 7:30 do 14:00 planowane są wymiany wodomierzy.
Całkowity koszt wymiany wodomierza głównego ponosi SGK,
natomiast wymiana podlicznika jest odpłatna.

W związku z wymianą wodomierza prosimy o umożliwienie monterom wymiany wodomierza
oraz przygotowanie miejsc, w których zamontowane są wodomierze.

W sytuacji, gdy nie zastanie się Państwa w domu lub umówienia konkretnego terminu prosimy
o kontakt z działem Wodociągów pod nr tel. 62 785 51 75.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 1 grudnia 2021 roku w godzinach od 8:00 do 12:00 będą prowadzone prace na sieci wodociągowej w ul. Szosa Kępińska.
Za utrudnienia przepraszamy.

Szanowni Państwo,
informujemy, iż z dniem 1 września 2021 roku wchodzi w życie nowa taryfa dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
na terenie Gminy Syców na okres 3 lat.
Z nową taryfą można się zapoznać na stronie www.sgk-sycow.pl .

_______________________________________________________________________________________________________________

Informujemy, że w dniu 28.04.2020 (wtorek) otwarty został PSZOK.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców ogranicza się ilość osób mogących przebywać
na terenie PSZOK w jednym momencie. Może to spowodować, że na wjazd trzeba będzie
chwilę poczekać.

Przypominamy, że na PSZOK przyjmowane są  posegregowane odpady komunalne.
Z uwagi na zagrożenie epidemiczne oraz w celu sprawnej obsługi niedozwolone jest
segregowanie ich na terenie PSZOK.


Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek – od godz. 9:00 do godz. 15:00
wtorek – od godz. 11:00 do godz. 17:00
sobota – od godz. 9:00 do godz. 14:00

___________________________________________________________________________________________________________________________
Informacja

Zakaz wprowadzania wód opadowych, roztopowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej!!!

Sycowska Gospodarka Komunalna  Sp. z o. o. przypomina, że istnieje ustawowy zakaz
odprowadzania wód opadowych, roztopowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków brzmi: „Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych
lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych
wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej”.

W przypadku odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów
atmosferycznych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej grożą sankcje karne,
o których mowa w art. 28 ust. 4a cyt. wyżej ustawy, czyli kara ograniczenia wolności
albo grzywna do 10 000 zł.

Mając powyższe na uwadze, wzywamy właścicieli posesji, z których odprowadzane są
wody opadowe lub roztopowe oraz wody drenażowe do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,
do dobrowolnego usunięcia istniejących nieprawidłowości.

Informujemy, że Przedsiębiorstwo będzie przeprowadzało kontrole w w/w zakresie i w przypadku
stwierdzenia nielegalnych podłączeń wód opadowych lub roztopowych i wód drenażowych
do kanalizacji sanitarnej, zostanie wszczęte postępowanie w celu usunięcia nieprawidłowości.

Zarząd SGK w Sycowie Sp. z o. o.