Aktualności

Szanowni Państwo,
informujemy, iż z dniem 1 września 2021 roku wchodzi w życie nowa taryfa dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
na terenie Gminy Syców na okres 3 lat.
Z nową taryfą można się zapoznać na stronie www.sgk-sycow.pl .

_______________________________________________________________________________________________________________

Informujemy, że w dniu 28.04.2020 (wtorek) otwarty został PSZOK.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców ogranicza się ilość osób mogących przebywać
na terenie PSZOK w jednym momencie. Może to spowodować, że na wjazd trzeba będzie
chwilę poczekać.

Przypominamy, że na PSZOK przyjmowane są  posegregowane odpady komunalne.
Z uwagi na zagrożenie epidemiczne oraz w celu sprawnej obsługi niedozwolone jest
segregowanie ich na terenie PSZOK.


Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek – od godz. 9:00 do godz. 15:00
wtorek – od godz. 11:00 do godz. 17:00
sobota – od godz. 9:00 do godz. 14:00