Aktualności

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacja na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967)
wprowadza  średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą dla wybranych
grup odbiorców ciepła (wymienione w art. 4 ust. 1), które spełniają warunki
określone w Ustawie, podłączonych do systemów ciepłowniczych w wysokości:

1) 150,95 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych
gazem ziemnym lub olejem opałowym;

2) 103,82 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła.

„Średnia cena wytwarzania z rekompensatą” obowiązuje w okresie
od dnia 1 października 2022 roku do 30 kwietnia 2023 roku.

______________________________________________________________________________________________________________________________

26-01-2023r. AWARIA SIECI WODOCIĄGOWEJ
UL. KS. RUDY W SYCOWIE

Z powodu prac przy usuwaniu awarii wodociągowej od godz. 14:00
nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody w rejonie ulic ks. Rudy,
Wałowa, Środkowa, Wojska Polskiego w Sycowie
.
Za utrudnienia przepraszamy.

______________________________________________________________________________________________________________________________

3-01-2023r. AWARIA SIECI WODOCIĄGOWEJ ŚLIZÓW

Z powodu prowadzenia prac przy usuwaniu awarii wodociągowej
od godz. 11:00 nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody
w Ślizowie w rejonie nr od 1 do 60 (boczna droga za kościołem).
Za utrudnienia przepraszamy.

______________________________________________________________________________________________________________________________

5-10-2022r. AWARIA SIECI WODOCIĄGOWEJ DROŁTOWICE

Z powodu prowadzenia prac przy usuwaniu awarii wodociągowej
od godz. 8:00 nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody
w rejonie Ligoty Dziesławskiej (Drołtowice).
Za utrudnienia przepraszamy.

_____________________________________________________________________________________________________________ _

24-10-2022r. AWARIA SIECI WODOCIĄGOWEJ

Z powodu uszkodzenia sieci wodociągowej przez Wykonawcę prac w ul. Szarych Szeregów
od godz. 9:30 nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody
w rejonie ulic Szarych Szeregów, Akacjowej, Dębowej, Bukowej, Kukułki.
Za utrudnienia przepraszamy.

____________________________________________________________________________________________________________________________

21-10-2022r PRACE NA SIECI WODOCIĄGOWEJ

Z powodu prowadzenia prac w ulicy Szarych Szeregów od godz. 11:00 nastąpi czasowa
przerwa w dostawie wody w rejonie ulic Dębowej, Bukowej, Kukułki.
Za utrudnienia przepraszamy.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

23-09-2022r AWARIA

Z powodu prowadzenia prac przy usuwaniu awarii od godz. 11:00 nastąpi czasowa przerwa
w dostawie wody w rejonie ulic Jana Pawła II oraz Środkowej w Sycowie.
Za utrudnienia przepraszamy.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Odprowadzanie wód deszczowych.

1-09-2022 AWARIA

Z powodu prowadzenia prac przy usuwaniu awarii od godz. 9:00 nastąpi czasowa przerwa
w dostawie wody przy ulicy Matejki w Sycowie.
Za utrudnienia przepraszamy.

___________________________________________________________________________________________________________________________

22-07-2022 AWARIA

Z powodu prowadzenia prac przy usuwaniu awarii od godz. 9:00 nastąpi czasowa przerwa
w dostawie wody przy ulicach: W. Broniewskiego, Nowowiejskiej,
H. Sucharskiego, C.K. Norwida, J. Słowackiego, M. Konopnickiej, Rzemieślniczej,
Robotniczej, Przemysłowej, J. Kusocińskiego w Sycowie.
Za utrudnienia przepraszamy.

______________________________________________________________________________________________________________________________

20-07-2022 AWARIA

Z powodu prowadzenia prac przy usuwaniu awarii na sieci wodociągowej od godz. 7:00 nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody przy ulicy Polnej w Sycowie.
Za utrudnienia przepraszamy.

_______________________________________________________________________________
13-07-2022 AWARIA

Z powodu prowadzenia prac przy usuwaniu awarii na sieci wodociągowej od godz. 8:00 nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody przy ulicy Daszyńskiego.
Za utrudnienia przepraszamy.

______________________________________________________________________________
INFORMACJA – PRACE NA SIECI WODOCIĄGOWEJ
W M. WIOSKA W DNIU 7.07.2022r.

Informujemy, że w związku z budową sieci wodociągowej od godz. 11:00-15:00
nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody w miejscowości WIOSKA.
Za utrudnienia przepraszamy.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Ulotka informacyjna dot. kanalizacji

___________________________________________________________________
WYMIANY WODOMIERZY

Szanowni Państwo,
Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. informuje, że od 2.06.2022r. do 8.06.2022r.
w miejscowości Biskupice, w godzinach od 7:30 do 14:00 planowane są wymiany wodomierzy.
Całkowity koszt wymiany wodomierza głównego ponosi SGK.

W związku z wymianą wodomierza prosimy o umożliwienie monterom wymiany wodomierza
oraz przygotowanie miejsc, w których zamontowane są wodomierze.

W sytuacji, gdy nie zastanie się Państwa w domu lub umówienia konkretnego terminu prosimy
o kontakt z działem Wodociągów pod nr tel. 62 785 51 75.

___________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA – PRACE NA SIECI WODOCIĄGOWEJ
STRADOMIA W. 1.06.2022

Informujemy, że w związku z budową sieci wodociągowej od godz. 8:00
nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody w miejscowości Stradomia Wierzchnia
rejon tzw. Pawie.
Za utrudnienia przepraszamy.

____________________________________________________________________________________________________________

AWARIA Stradomia W. 30.03.2022

Z powodu prowadzenia prac przy usuwaniu awarii na sieci wodociągowej od godz. 9:00
nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody w miejscowości Stradomia Wierzchnia
prawa strona od nr 34 do 74.
Za utrudnienia przepraszamy.

____________________________________________________________________________________________________________

WYMIANY WODOMIERZY

Szanowni Państwo,
Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. informuje, że od 24.03.2022r. do 31.03.2022r.
w miejscowości Działosza, w godzinach od 7:30 do 14:00 planowane są wymiany wodomierzy.
Całkowity koszt wymiany wodomierza głównego ponosi SGK.

W związku z wymianą wodomierza prosimy o umożliwienie monterom wymiany wodomierza
oraz przygotowanie miejsc, w których zamontowane są wodomierze.

W sytuacji, gdy nie zastanie się Państwa w domu lub umówienia konkretnego terminu prosimy
o kontakt z działem Wodociągów pod nr tel. 62 785 51 75.

_____________________________________________________________________________________________________________

WYMIANY WODOMIERZY

Szanowni Państwo,
Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. informuje, że od 17.02.2022r. do 22.02.2022r.
w miejscowości Syców przy ulicach Daszyńskiego, Kossaka, Chełmońskiego, Matejki, Piastowska
w godzinach od7:30 do 14:00 planowane są wymiany wodomierzy.
Całkowity koszt wymiany wodomierza głównego ponosi SGK,
natomiast wymiana podlicznika jest odpłatna.

W związku z wymianą wodomierza prosimy o umożliwienie monterom wymiany wodomierza
oraz przygotowanie miejsc, w których zamontowane są wodomierze.

W sytuacji, gdy nie zastanie się Państwa w domu lub umówienia konkretnego terminu prosimy
o kontakt z działem Wodociągów pod nr tel. 62 785 51 75.

_______________________________________________________________________________________________________________

WYMIANY WODOMIERZY

Szanowni Państwo,
Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. informuje, że od 24.01.2022r. do 4.02.2022r.
w miejscowości Drołtowice, w godzinach od 7:30 do 14:00 planowane są wymiany wodomierzy.
Całkowity koszt wymiany wodomierza głównego ponosi SGK.

W związku z wymianą wodomierza prosimy o umożliwienie monterom wymiany wodomierza
oraz przygotowanie miejsc, w których zamontowane są wodomierze.

W sytuacji, gdy nie zastanie się Państwa w domu lub umówienia konkretnego terminu prosimy
o kontakt z działem Wodociągów pod nr tel. 62 785 51 75.

_______________________________________________________________________________________________________________

WYMIANY WODOMIERZY

Szanowni Państwo,
Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. informuje, że od 14.01.2022r. do 18.01.2022r.
w miejscowości Nowy Dwór, w godzinach od 7:30 do 14:00 planowane są wymiany wodomierzy.
Całkowity koszt wymiany wodomierza głównego ponosi SGK.

W związku z wymianą wodomierza prosimy o umożliwienie monterom wymiany wodomierza
oraz przygotowanie miejsc, w których zamontowane są wodomierze.

W sytuacji, gdy nie zastanie się Państwa w domu lub umówienia konkretnego terminu prosimy
o kontakt z działem Wodociągów pod nr tel. 62 785 51 75.

_____________________________________________________________________________________________________________________

WYMIANY WODOMIERZY

Szanowni Państwo,
Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. informuje, że od 11.01.2022r. do 21.01.2022r.
w miejscowości Wioska, w godzinach od 7:30 do 14:00 planowane są wymiany wodomierzy.
Całkowity koszt wymiany wodomierza głównego ponosi SGK,
natomiast wymiana podlicznika jest odpłatna.

W związku z wymianą wodomierza prosimy o umożliwienie monterom wymiany wodomierza
oraz przygotowanie miejsc, w których zamontowane są wodomierze.

W sytuacji, gdy nie zastanie się Państwa w domu lub umówienia konkretnego terminu prosimy
o kontakt z działem Wodociągów pod nr tel. 62 785 51 75.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 1 grudnia 2021 roku w godzinach od 8:00 do 12:00 będą prowadzone prace na sieci wodociągowej w ul. Szosa Kępińska.
Za utrudnienia przepraszamy.

Szanowni Państwo,
informujemy, iż z dniem 1 września 2021 roku wchodzi w życie nowa taryfa dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
na terenie Gminy Syców na okres 3 lat.
Z nową taryfą można się zapoznać na stronie www.sgk-sycow.pl .

_______________________________________________________________________________________________________________

Informujemy, że w dniu 28.04.2020 (wtorek) otwarty został PSZOK.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców ogranicza się ilość osób mogących przebywać
na terenie PSZOK w jednym momencie. Może to spowodować, że na wjazd trzeba będzie
chwilę poczekać.

Przypominamy, że na PSZOK przyjmowane są  posegregowane odpady komunalne.
Z uwagi na zagrożenie epidemiczne oraz w celu sprawnej obsługi niedozwolone jest
segregowanie ich na terenie PSZOK.


Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek – od godz. 9:00 do godz. 15:00
wtorek – od godz. 11:00 do godz. 17:00
sobota – od godz. 9:00 do godz. 14:00

___________________________________________________________________________________________________________________________
Informacja

Zakaz wprowadzania wód opadowych, roztopowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej!!!

Sycowska Gospodarka Komunalna  Sp. z o. o. przypomina, że istnieje ustawowy zakaz
odprowadzania wód opadowych, roztopowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków brzmi: „Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych
lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych
wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej”.

W przypadku odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów
atmosferycznych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej grożą sankcje karne,
o których mowa w art. 28 ust. 4a cyt. wyżej ustawy, czyli kara ograniczenia wolności
albo grzywna do 10 000 zł.

Mając powyższe na uwadze, wzywamy właścicieli posesji, z których odprowadzane są
wody opadowe lub roztopowe oraz wody drenażowe do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,
do dobrowolnego usunięcia istniejących nieprawidłowości.

Informujemy, że Przedsiębiorstwo będzie przeprowadzało kontrole w w/w zakresie i w przypadku
stwierdzenia nielegalnych podłączeń wód opadowych lub roztopowych i wód drenażowych
do kanalizacji sanitarnej, zostanie wszczęte postępowanie w celu usunięcia nieprawidłowości.

Zarząd SGK w Sycowie Sp. z o. o.