Selektywna zbiórka odpadów – zasady

PRAWIDŁOWA SEGREGACJA

Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia.

W naszej gminie zbierane są następujące frakcje odpadów:
BIO, PAPIER, SZKŁO, TWORZYWA SZTUCZNE I METALE, ODPADY ZMIESZANE

BIO

Od 1 lutego 2018 roku zmieniają się zasady segregacji odpadów komunalnych w naszej gminie. Od tej pory zbierane będą bioodpady. Do worków lub pojemników w kolorze brązowym oprócz odpadów zielonych wrzucać należy równie odpady kuchenne i resztki żywności. Nowością jest również to, że odbiór tych odpadów będzie się odbywał przez cały rok (z częstotliwością podaną  harmonogramie odbioru odpadów).

Brązowy pojemnik 1100L dla zabudowy wielorodzinnej.
Brązowy worek dla zabudowy jednorodzinnej.

Odpady wrzucaj bezpośrednio do pojemnika lub worka bez worków foliowych lub reklamówek. Wrzucamy odpadu stałe nie płynne. Bioodpady unieszkodliwiaj w przydomowych kompostownikach.

WRZUCAJ:

 • Gałęzie drzew i krzewów
 • Liście
 • Kwiaty i skoszoną trawę
 • Trociny i korę drzew
 • Drewno nieimpregnowane
 • Obierki z owoców i warzyw
 • Fusy po kawie i herbacie
 • Skorupki orzechów i jaj

NIE WRZUCAJ:

 • Kości zwierząt
 • Mięsa i padliny zwierząt
 • Oleju jadalnego
 • Drewna impregnowanego
 • Płyt wiórowych i MDF
 • Leków
 • Odchodów zwierząt
 • Popiołu z węgla kamiennego
 • Ziemi i kamieni
 • Innych odpadów (w tym niebezpiecznych)

 

PAPIER

Niebieski pojemnik 1100L dla zabudowy wielorodzinnej.
Niebieski worek dla zabudowy jednorodzinnej.

Przed wyrzuceniem usuń zszywki, metalowe części i plastikowe elementy.

WRZUCAJ:

 • Opakowania z papieru, karton lub tekturę
 • Gazety i czasopisma
 • Katalogi, prospekty, foldery, ulotki
 • Papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
 • Książki i zeszyty
 • Torebki papierowe
 • Papier pakowy

NIE WRZUCAJ:

 • Ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
 • Papieru lakierowanego i powlekanego folią
 • Zabrudzonych i tłustych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
 • Kartonów po mleku i napojach
 • Pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
 • Pampersów
 • Worków po nawozach, cemencie i innych materiałów  budowlanych
 • Tapet
 • Ubrań
 • Innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

 

SZKŁO

Zielony pojemnik 1100L dla zabudowy wielorodzinnej.
Zielony worek dla zabudowy jednorodzinnej.

Nie tłucz szkła przed wrzuceniem.
Do pojemnika lub worka wrzucaj opróżnione opakowania bez nakrętek.

WRZUCAJ:

 • Butelki i słoiki szklane po napojach i żywności
 • Butelki po napojach alkoholowych
 • Butelki po olejach roślinnych
 • Szklane opakowania po kosmetykach (jeśli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

NIE WRZUCAJ:

 • Szkła stołowego – naczynia żaroodporne
 • Ceramiki i doniczki
 • Zniczy z zawartością wosku
 • Szkła okularowego
 • Żarówek i świetlówek
 • Szkła kryształowego
 • Reflektorów
 • Nieopróżnionych opakowań po lekach, olejach silnikowych, rozpuszczalnikach
 • Termometrów i strzykawek
 • Monitorów i lamp telewizyjnych
 • Szyb okiennych i zbrojonych
 • Szyb samochodowych
 • Luster i witraży
 • Fajansu i porcelany
 • Innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

 

TWORZYWA SZTUCZNE, METALE I OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE

Żółty pojemnik 1100L dla zabudowy wielorodzinnej.
Żółty worek dla zabudowy jednorodzinnej.

Zaleca się opróżnić i zgnieść odpady przed wrzuceniem do worka.

WRZUCAJ:

 • Butelki po napojach
 • Opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. po szamponach, paście do zębów proszkach, płynach do mycia naczyń itp.)
 • Opakowania po produktach spożywczych
 • Plastikowe zakrętki
 • Plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie
 • Plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach
 • Puszki po napojach i sokach
 • Puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy)
 • Drobny złom żelazny i metale kolorowe
 • Metalowe kapsle z butelek
 • Zakrętki słoików i innych pojemników
 • Folia aluminiowa
 • Kartoniki po mleku i napojach – wielomateriałowe odpady  opakowaniowe

NIE WRZUCAJ

 • Butelek, puszek i kartonów z zawartością
 • Odpadów budowlanych i rozbiórkowych
 • Nieopróżnionych opakowań po lekach  farbach, lakierach i olejach
 • Zużytych baterii i akumulatorów
 • Zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
 • Strzykawek, wenflonów i innych artykułów medycznych
 • Elementów pojazdów (np. deski rozdzielczej, zderzaki)
 • Innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)
 • Styropianu

 

ODPADY ZMIESZANE

Pojemnik 1100L lub kontener dla zabudowy wielorodzinnej.
Pojemnik z kołnierzem 60L-240L dla zabudowy jednorodzinnej.

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać
w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.
Pamiętaj, że segregując odpady chronisz środowisko!

WRZUCAJ:

 • Odpady komunalne powstałe po segregacji, niebędące odpadami niebezpiecznymi
 • Artykuły higieniczne, w tym pieluchy jednorazowe, chusteczki i podpaski
 • Ceramikę
 • Zimny popiół i żużel

NIE WRZUCAJ:

 • Odpadów należących do innych zbieranych frakcji
 • Przeterminowanych leków
 • Zużytych baterii i akumulatorów
 • Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 

PROBLEMOWE ODPADY

Karton po mleku to przykład opakowania wielomateriałowego. Wyrzucamy je do pojemnika na metale
i tworzywa sztuczne. Z kolei opróżniony słoik po pulpetach powinniśmy wyrzucić do pojemnika na opakowania szklane. Nie szkodzi, że jest nieumyty. Zostanie umyty w sortowni.
Obierki warzyw i owoców najlepiej przeznaczyć na kompost. Jeśli nie masz przydomowego kompostownika, wyrzuć je do pojemnika na odpady biodegradowalne (BIO). Co ważne, ani szkła, ani plastiku czy metalu nie trzeba myć przed wyrzuceniem do pojemnika na odpady segregowane. Wystarczy je opróżnić. Surowce zostaną umyte na późniejszym etapie recyklingu.

 

PSZOK

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych).

W ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do PSZOK można bezpłatnie oddawać odpady pochodzące z nieruchomości zamieszkanej tj.:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • chemikalia i opakowania po chemikaliach,
 • odpady zielone (trawa, liście),
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • przeterminowane leki i opakowania szklane po lekach,
 • opakowania z drewna,
 • zużyte opony,
 • zużyte oleje silnikowe i przekładniowe, filtry olejowe i paliwowe z samochodów osobowych,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe do 1m³ z nieruchomości lub lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym rocznie,
 • papier i tekturę,
 • szkło bezbarwne i kolorowe,
 • tworzywa sztuczne,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • opakowania z metali lub drobnych części metalowych,
 • inne niebezpieczne odpady komunalne,
 • żużel i popiół,
 • odpady biodegradowalne, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji.

Godziny otwarcia PSZOK:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek – od godz. 9:00 do godz. 15:00,
wtorek – od godz. 11:00 do godz. 17:00,
sobota – od godz. 9:00 do godz. 14:00.

Więcej informacji na temat recyklingu i jego zalet znajdą Państwa na stronie: http://naszesmieci.mos.gov.pl/