Taryfa za wodę i ścieki

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW.

niniejsza taryfa stanowi załącznik do Decyzji  nr WR.RZT.70.307.2021 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie
z dnia 19 sierpnia 2021 r.

OBOWIĄZUJE NA TERENIE GMINY SYCÓW W OKRESIE

OD DNIA 1.09.2021r. przez okres 36 miesięcy

1-12 M-CY OBOWIĄZYWANIA TARYFY OD DNIA 1.09.2021r.

Wyszczególnienie Jednostka Wysokość cen
Grupa I
netto brutto*
Cena wody zł/m3 4,06 4,38
Cena za odprowadzanie ścieków sanitarnych zł /m3 6,64 7,17

13-24 M-CY OBOWIĄZYWANIA TARYFY OD DNIA 1.09.2022r.

Wyszczególnienie Jednostka Wysokość cen
Grupa I
netto brutto*
Cena wody zł/m3 4,17 4,50
Cena za odprowadzanie ścieków sanitarnych zł /m3 6,76 7,30

25-36 M-CY OBOWIĄZYWANIA TARYFY OD DNIA 1.09.2023r.

Wyszczególnienie Jednostka Wysokość cen
Grupa I
netto brutto*
Cena wody zł/m3 4,31 4,65
Cena za odprowadzanie ścieków sanitarnych zł /m3 6,90 7,45

*stawki brutto zawierają podatek od  towarów usług w wysokości 8%.

Decyzja nr WR.RZT.70.307.2021 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie z dnia 19.08.2021 r.

TARYFA dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Syców
na okres 3 lat.

 


TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW.

niniejsza taryfa stanowi załącznik do Decyzji  nr WR.RET.070.295.2018.AS Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie z dnia 6.06.2018 r.

Ogłoszenie zatwierdzonej taryfy zamieszczone zostało dnia 3.07.2018r. na stronie 

www. wodypolskie.bip.gov.pl

OBOWIĄZUJE NA TERENIE GMINY SYCÓW W OKRESIE

OD DNIA 11.07.2018r. DO DNIA 10.07.2021r.

1-12 M-CY OBOWIĄZYWANIA TARYFY

Wyszczególnienie Jednostka Wysokość cen
Grupa I
netto brutto*
Cena wody zł/m3 3,65 3,94
Cena za odprowadzanie ścieków sanitarnych zł /m3 5,68 6,13

13-24 M-CY OBOWIĄZYWANIA TARYFY

Wyszczególnienie Jednostka Wysokość cen
Grupa I
netto brutto*
Cena wody zł/m3 3,95 4,27
Cena za odprowadzanie ścieków sanitarnych zł /m3 5,69 6,15

25-36 M-CY OBOWIĄZYWANIA TARYFY

Wyszczególnienie Jednostka Wysokość cen
Grupa I
netto brutto*
Cena wody zł/m3 3,76 4,06
Cena za odprowadzanie ścieków sanitarnych zł /m3 5,71 6,17

*stawki brutto zawierają podatek od  towarów usług w wysokości 8%.

 

Decyzja nr WR.RET.070.295.2018.AS Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie z dnia 6.06.2018 r.

 

TARYFA 2017-2018

DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW.

niniejsza taryfa stanowi załącznik do Uchwały nr XXXV/234/2017 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 30.03.2017 r.

OBOWIĄZUJE NA TERENIE GMINY SYCÓW W OKRESIE

OD DNIA 01.05.2017r. DO DNIA 30.04.2018r.

 

Rodzaje i wysokości cen i stawek opłat.

W rozliczeniach z odbiorcami usług przyjęto jedną cenę za wodę oraz jedną cenę za ścieki dla wszystkich odbiorców usług.

 

Wysokość cen za 1mdostarczonej wody, 1m3 odprowadzanych ścieków  na okres od dnia 1.05.2017r. do 30.04.2018r. jest następująca:

 

Wyszczególnienie Jednostka Wysokość cen
Grupa I
netto brutto*
Cena wody zł/m3 3,65 3,94
Cena za odprowadzanie ścieków sanitarnych zł /m3 5,10 5,51
Cena za odprowadzanie ścieków deszczowych i roztopowych zł/m3 12,44 13,44

*stawki brutto zawierają podatek od  towarów usług w wysokości 8%.