Taryfa za wodę i ścieki

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW.

niniejsza taryfa stanowi załącznik do Decyzji  nr WR.RZT.70.68.2023 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
z dnia 19 czerwca 2023 r.

OBOWIĄZUJE NA TERENIE GMINY SYCÓW W OKRESIE

OD DNIA 1.07.2023r. przez okres 36 miesięcy

1-12 M-CY OBOWIĄZYWANIA TARYFY OD DNIA 1.07.2023r.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę:

Taryfowe grupy odbiorców usługCeny/stawki opłatWartość nettoWartość brutto
Grupa W1Cena za 1m3 wody4,494,85
Stawka opłaty abonamentowej
w zł/odbiorcę/miesiąc
3,463,74
Grupa W2Cena za 1m3 wody4,534,89
Stawka opłaty abonamentowej
w zł/odbiorcę/miesiąc
3,463,74
Grupa W3Cena za 1m3 wody4,534,89
Stawka opłaty abonamentowej
w zł/odbiorcę/kwartał
4,835,22

Grupa W1 – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę pobierających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.
Grupa W2 – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę pobierających wodę przeznaczoną do pozostałych celów (np. budowy, firmy).
Grupa W3 – Gmina za usługi świadczone na podstawie art. 22 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 537).

Zbiorowe odprowadzanie ścieków

Taryfowe grupy odbiorców usługCeny/stawki opłatWartość nettoWartość brutto
Grupa 1Cena za 1m3 ścieków7,938,56
Stawka opłaty abonamentowej
w zł/odbiorcę/miesiąc
3,463,74
Grupa 2Cena za 1m3 ścieków7,938,56
Stawka opłaty abonamentowej
w zł/odbiorcę/miesiąc
3,463,74

Grupa S1 – Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków odprowadzających ścieki bytowe.
Grupa S2 – Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków.

13-24 M-CY OBOWIĄZYWANIA TARYFY OD DNIA 1.07.2024r.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę:

Taryfowe grupy odbiorców usługCeny/stawki opłatWartość nettoWartość brutto
Grupa W1Cena za 1m3 wody4,604,97
Stawka opłaty abonamentowej
w zł/odbiorcę/miesiąc
3,463,74
Grupa W2Cena za 1m3 wody4,655,02
Stawka opłaty abonamentowej
w zł/odbiorcę/miesiąc
3,463,74
Grupa W3Cena za 1m3 wody4,655,02
Stawka opłaty abonamentowej
w zł/odbiorcę/kwartał
4,835,22

Grupa W1 – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę pobierających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.
Grupa W2 – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę pobierających wodę przeznaczoną do pozostałych celów (np. budowy, firmy).
Grupa W3 – Gmina za usługi świadczone na podstawie art. 22 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 537).

Zbiorowe odprowadzanie ścieków

Taryfowe grupy odbiorców usługCeny/stawki opłatWartość nettoWartość brutto
Grupa 1Cena za 1m3 ścieków8,098,74
Stawka opłaty abonamentowej
w zł/odbiorcę/miesiąc
3,463,74
Grupa 2Cena za 1m3 ścieków8,098,74
Stawka opłaty abonamentowej
w zł/odbiorcę/miesiąc
3,463,74

Grupa S1 – Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków odprowadzających ścieki bytowe.
Grupa S2 – Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków.

25-36 M-CY OBOWIĄZYWANIA TARYFY OD DNIA 1.07.2025r.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę:

Taryfowe grupy odbiorców usługCeny/stawki opłatWartość nettoWartość brutto
Grupa W1Cena za 1m3 wody4,695,07
Stawka opłaty abonamentowej
w zł/odbiorcę/miesiąc
3,463,74
Grupa W2Cena za 1m3 wody4,735,11
Stawka opłaty abonamentowej
w zł/odbiorcę/miesiąc
3,463,74
Grupa W3Cena za 1m3 wody4,735,11
Stawka opłaty abonamentowej
w zł/odbiorcę/kwartał
4,835,22

Grupa W1 – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę pobierających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.
Grupa W2 – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę pobierających wodę przeznaczoną do pozostałych celów (np. budowy, firmy).
Grupa W3 – Gmina za usługi świadczone na podstawie art. 22 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 537).

Zbiorowe odprowadzanie ścieków

Taryfowe grupy odbiorców usługCeny/stawki opłatWartość nettoWartość brutto
Grupa 1Cena za 1m3 ścieków8,439,10
Stawka opłaty abonamentowej
w zł/odbiorcę/miesiąc
3,463,74
Grupa 2Cena za 1m3 ścieków8,439,10
Stawka opłaty abonamentowej
w zł/odbiorcę/miesiąc
3,463,74

Grupa S1 – Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków odprowadzających ścieki bytowe.
Grupa S2 – Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków.

DECYZJA NR WR.RZT.70.68.2023 z dnia 19 czerwca 2023r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz TARYFA dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Syców na okres 3 lat.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW.

niniejsza taryfa stanowi załącznik do Decyzji  nr WR.RZT.70.307.2021 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie
z dnia 19 sierpnia 2021 r.

OBOWIĄZUJE NA TERENIE GMINY SYCÓW W OKRESIE

OD DNIA 1.09.2021r. przez okres 36 miesięcy

1-12 M-CY OBOWIĄZYWANIA TARYFY OD DNIA 1.09.2021r.

Wyszczególnienie Jednostka Wysokość cen
Grupa I
netto brutto*
Cena wody zł/m3 4,06 4,38
Cena za odprowadzanie ścieków sanitarnych zł /m3 6,64 7,17

13-24 M-CY OBOWIĄZYWANIA TARYFY OD DNIA 1.09.2022r.

Wyszczególnienie Jednostka Wysokość cen
Grupa I
netto brutto*
Cena wody zł/m3 4,17 4,50
Cena za odprowadzanie ścieków sanitarnych zł /m3 6,76 7,30

25-36 M-CY OBOWIĄZYWANIA TARYFY OD DNIA 1.09.2023r.

Wyszczególnienie Jednostka Wysokość cen
Grupa I
netto brutto*
Cena wody zł/m3 4,31 4,65
Cena za odprowadzanie ścieków sanitarnych zł /m3 6,90 7,45

*stawki brutto zawierają podatek od  towarów usług w wysokości 8%.

Decyzja nr WR.RZT.70.307.2021 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie z dnia 19.08.2021 r.

TARYFA dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Syców
na okres 3 lat.


TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW.

niniejsza taryfa stanowi załącznik do Decyzji  nr WR.RET.070.295.2018.AS Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie z dnia 6.06.2018 r.

Ogłoszenie zatwierdzonej taryfy zamieszczone zostało dnia 3.07.2018r. na stronie 

www. wodypolskie.bip.gov.pl

OBOWIĄZUJE NA TERENIE GMINY SYCÓW W OKRESIE

OD DNIA 11.07.2018r. DO DNIA 10.07.2021r.

1-12 M-CY OBOWIĄZYWANIA TARYFY

Wyszczególnienie Jednostka Wysokość cen
Grupa I
netto brutto*
Cena wody zł/m3 3,65 3,94
Cena za odprowadzanie ścieków sanitarnych zł /m3 5,68 6,13

13-24 M-CY OBOWIĄZYWANIA TARYFY

Wyszczególnienie Jednostka Wysokość cen
Grupa I
netto brutto*
Cena wody zł/m3 3,95 4,27
Cena za odprowadzanie ścieków sanitarnych zł /m3 5,69 6,15

25-36 M-CY OBOWIĄZYWANIA TARYFY

Wyszczególnienie Jednostka Wysokość cen
Grupa I
netto brutto*
Cena wody zł/m3 3,76 4,06
Cena za odprowadzanie ścieków sanitarnych zł /m3 5,71 6,17

*stawki brutto zawierają podatek od  towarów usług w wysokości 8%.

Decyzja nr WR.RET.070.295.2018.AS Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie z dnia 6.06.2018 r.

TARYFA 2017-2018

DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW.

niniejsza taryfa stanowi załącznik do Uchwały nr XXXV/234/2017 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 30.03.2017 r.

OBOWIĄZUJE NA TERENIE GMINY SYCÓW W OKRESIE

OD DNIA 01.05.2017r. DO DNIA 30.04.2018r.

 

Rodzaje i wysokości cen i stawek opłat.

W rozliczeniach z odbiorcami usług przyjęto jedną cenę za wodę oraz jedną cenę za ścieki dla wszystkich odbiorców usług.

Wysokość cen za 1mdostarczonej wody, 1m3 odprowadzanych ścieków  na okres od dnia 1.05.2017r. do 30.04.2018r. jest następująca:

Wyszczególnienie Jednostka Wysokość cen
Grupa I
netto brutto*
Cena wody zł/m3 3,65 3,94
Cena za odprowadzanie ścieków sanitarnych zł /m3 5,10 5,51
Cena za odprowadzanie ścieków deszczowych i roztopowych zł/m3 12,44 13,44

*stawki brutto zawierają podatek od  towarów usług w wysokości 8%.