Gospodarka wodna

DZIAŁ WODOCIĄGÓW

Dział Wodociągów jest powołany do prowadzenia następujących działalności :
1. Produkcji i uzdatniania wody.
2. Sprzedaży wody dla odbiorców uspołecznionych i indywidualnych.
3. Ustalania warunków poboru wody i odprowadzania ścieków.
Do zadań działu należy:
1. Zabezpieczenie pełnego zapotrzebowania na wodę.
2. Stała kontrola studni głębinowych i rurociągów przesyłowych.
3. Uzdatnianie wody według ustalonej technologii i norm.
4. Utrzymanie stałej rezerwy wody uzdatnionej w zbiornikach wyrównawczych.
5. Dostarczanie odbiorcom do granicy eksploatacji wody zgodnie z normami i zawartą umową.
6. Konserwacja i wymiany wodomierzy.
7. Rozliczenie odbiorców z pobranej wody.
8. Ustalenie ryczałtu za pobór wody.
9. Czuwanie nad racjonalną i oszczędną gospodarką wody przez odbiorców.
10. Eksploatacja studni głębinowych stacji uzdatniania wody, zbiorników wyrównawczych, hydroforni i przepompowni według instrukcji eksploatacyjnych.

Kierownik – Ewa Sofińska kom. 661 522 422
inspektor ds urządzeń wod-kan Anna Wdowiak kom. 667 424 200
inspektor ds administracyjno-biurowych Dorota Kozica
tel. 62/ 785 51 75