Cennik usług dodatkowych

Lp.Rodzaj usługicenaj.m.
1Roboczogodzina pracownika wod – kan61,00 złgodz.
2Dojazd3,00 złkm
3Pomiar ciśnienia wody i wydajności na hydrancie100,00 złszt.
4Odszukanie skrzynki zasuwy (wg stawki roboczogodziny)61,00 złgodz.
5Wymiana zaworu w zestawie wodomierzowym
(z wykorzystaniem urządzenia do zamrażania rur) *
180,00 złszt.
6Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy odbiorcy
(dn 15-20)*, **
Syców – 85,00 zł
Gmina Syców – 95,00 zł
szt.
szt.
7Wypożyczenie zestawu do poboru wody z hydrantu1 doba – 10,00 zł
2 doba i powyżej – 5,00 zł
doba
8Montaż / demontaż wodomierza hydrantowego**45,00 złszt.
9Otwieranie zasuwy / zamykanie zasuwy (wody)**61,00 złszt.
10Zaplombowanie wodomierza po zerwaniu plomby
(po wcześniejszym zgłoszeniu konieczności
rozplombowania wodomierza)
Syców – 24,00 zł
Gmina Syców – 34,00 zł
każda następna plomba 5,00 zł
szt.
11Lokalizacja przyłącza kanalizacyjnego przez zadymianie150,00 złszt.
12Pompowanie wody ze studzienki wodomierzowej
(wg stawki roboczogodziny)
61,00 złgodz.
13Montaż / demontaż wodomierza na zlecenie klienta*, **Syców – 85,00 zł
Gmina Syców – 95,00 zł
szt.
14Odbiór techniczny i plombowanie dodatkowego
wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej **
(tzw. wodomierz ogrodowy)
54,00 złszt.
* cena nie zawiera kosztów materiałów
** cena zawiera koszt dojazdu