Cennik usług dodatkowych

Lp.Rodzaj usługicena nettocena bruttoj.m.
1Roboczogodzina pracownika wod – kan69,92 zł 86,00 zł godz.
2Dojazd3,01 zł3,70 złkm
3Pomiar ciśnienia wody i wydajności na hydrancie114,64 zł141,01 złszt.
4Odszukanie skrzynki zasuwy (wg stawki roboczogodziny)wg stawki roboczogodzinywg stawki roboczogodzinygodz.
5Wymiana zaworu w zestawie wodomierzowym
(z wykorzystaniem urządzenia do zamrażania rur) *

207,32 zł

255,00 zł

szt.
6Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy odbiorcy (dn 15-20)*, **Syców – 97,56 zł
Gmina Syców – 108,94 zł
Syców – 120,00 zł
Gmina Syców – 134,00 zł
szt.
szt.
7Wypożyczenie zestawu do poboru wody z hydrantu1 doba – 10,57 zł
2 doba i powyżej – 5,29zł
1 doba – 13,00 zł
2 doba i powyżej -6,51zł
doba
8Montaż / demontaż wodomierza hydrantowego**52,03 zł64,00 złszt.
9Otwieranie zasuwy / zamykanie zasuwy (wody)**69,92 zł86,00 złszt.
10Zaplombowanie wodomierza po zerwaniu plomby (po wcześniejszym zgłoszeniu konieczności
rozplombowania wodomierza)
Syców – 28,05 zł
Gmina Syców – 34,15zł
każda następna plomba 5,29 zł
Syców – 34,50 zł
Gmina Syców – 42,00zł
każda następna plomba 6,51 zł
szt.
11Lokalizacja przyłącza kanalizacyjnego przez zadymianie171,95 zł211,50 złszt.
12Pompowanie wody ze studzienki wodomierzowej
(wg stawki roboczogodziny)
wg stawki roboczogodzinywg stawki roboczogodzinygodz.
13Montaż / demontaż wodomierza na zlecenie klienta*, **Syców – 97,56 zł
Gmina Syców-108,94zł
Syców – 120,00 zł
Gmina Syców-134,00zł
szt.
14Odbiór techniczny i plombowanie dodatkowego
wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej **(tzw. wodomierz ogrodowy)

61,79 zł

76,00 zł

szt.
* cena nie zawiera kosztów materiałów
** cena zawiera koszt dojazdu