Pliki do pobrania

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła
w związku z sytuacja na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967) wprowadza  średnią cenę wytwarzania
ciepła z rekompensatą dla wybranych grup odbiorców ciepła (wymienione w art. 4 ust. 1), które
spełniają warunki określone w Ustawie, podłączonych do systemów ciepłowniczych w wysokości:

  1. 150,95 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym
    lub olejem opałowym;
  2. 103,82 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła.

„Średnia cena wytwarzania z rekompensatą” obowiązuje w okresie od dnia 
1 października 2022 roku do 30 kwietnia 2023 roku.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku
z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967) w życie weszła 20 września 2022 r.

Przepisy mają na celu ograniczenie negatywnych skutków społecznych i ryzyka znaczącego
wzrostu ubóstwa energetycznego, wywołanych kryzysem energetycznym powodującym
dynamiczne wzrosty cen ciepła.

Wzór oświadczenia do pobrania:

Wzór oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi
w celu skorzystania z ceny z rekompensatą.docx