Przetargi

2021

Przebudowa drogi gminnej nr 123105D – ul. Leszczynowej w Komorowie wraz z przebudową odcinka rurociągu wodociągowego 160 mm. w miejscowości Komorów

https://bip.sycow.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-130-tys-zlotych/12

2019

Przetarg na Budowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Sycowie