Opłaty

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SYCOWSKĄ GOSPODARKĘ KOMUNALNĄ SP. Z O.O.

PODANE CENY SĄ CENAMI NETTO

1.Jednorazowy odbiór i zagospodarowanie odpadów w kontenerze o pojemności 5m

ZAMIESZKAŁE I NIEZAMIESZKAŁE Zmieszane odpady gruzu, betonu, elementów ceramicznych 300,00zł
ZAMIESZKAŁE I NIEZAMIESZKAŁE Zmieszane odpady gruzu, betonu, elementów ceramicznych (zanieczyszczone) 800,00zł
ZAMIESZKAŁE I NIEZAMIESZKAŁE Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne
800,00zł
NIEZAMIESZKAŁE Odpady wielkogabarytowe 500,00zł
NIEZAMIESZKAŁE Odpady ulegające biodegradacji 500,00zł

W cenę wliczone 5 dni roboczych postoju kontenera, każdy następny dzień 10,00zł netto

2.MOBILNY PSZOK – TRANSPORT do PSZOK odpadów komunalnych przy użyciu kontenera o pojemności 5m3(tylko dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, wnoszących do Gminy Syców opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

ZAMIESZKAŁE Odpady wielkogabarytowe 300,00zł
ZAMIESZKAŁE Odpady ulegające biodegradacji 200,00zł

W przypadku umieszczenia przez klienta odpadów innych niż zadeklarowane stosowana będzie stawka jak za kontener z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi.

3.Jednorazowy odbiór i zagospodarowanie odpadów w big-bagu
o pojemności 1m3

ZAMIESZKAŁE I NIEZAMIESZKAŁE Zmieszane odpady gruzu, betonu, elementów ceramicznych 80,00zł
ZAMIESZKAŁE I
NIEZAMIESZKAŁE
Zmieszane odpady gruzu, betonu, elementów ceramicznych (zanieczyszczone) 150,00zł
ZAMIESZKAŁE I
NIEZAMIESZKAŁE
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 150,00zł
ZAMIESZKAŁE I
NIEZAMIESZKAŁE
Odpady ulegające biodegradacji 80,00zł

Istnieje możliwość odbioru i zagospodarowania innych odpadów komunalnych, w przypadku, gdy są one przyjmowane przez ZZO Olszowa, ul. Bursztynowa 55, 63-600 Olszowa. Usługi te będą wyceniane indywidualnie.

Opłaty wymienione w pkt 3 ulegają zwiększeniu o 100% w przypadku realizacji usługi poza godzinami pracy Spółki, w dni ustawowo wolne od pracy oraz dni świąteczne.

4.Wywóz nieczystości płynnych i osadów z oczyszczalni przydomowych

Ilośćcenaj.m.
Nieczystości płynne do 1 m350,00złkurs
Nieczystości płynne do 2 m3 90,00złkurs
Nieczystości płynne do 5 m3 110,00złkurs
Nieczystości płynne powyżej 5 m3 23,00złm3
Nieczystości płynne zlecenia stałe23,00złm3
Osady z oczyszczalni przydomowej do 3 m3125,00złkurs

5.Pozostałe usługi

  Rodzaj usługi cena j.m.
1 Mobilny PSZOK(odpady wielkogabarytowe,
załadunek do 5 minut)-Syców
20,00zł kurs
2 Mobilny PSZOK (odpady wielkogabarytowe, załadunek do 5 minut)-teren Gminy Syców 30,00zł kurs
3 Odbiór i transport do PSZOK odpadów
komunalnych
80,00zł godz.
4 Dzierżawa pojemnika 1100l 15,00zł miesiąc
5 Dzierżawa kontenera KP6, KP7 70,00zł miesiąc
6 Opłata dodatkowa-odbiór odpadów
komunalnych poza harmonogramem
-Syców
20,00zł kurs
7 Opłata dodatkowa-odbiór odpadów
komunalnych poza harmonogramem-
teren Gminy Syców
30,00zł kurs
8 Dostawa zakupionego pojemnika na
odpady (120l, 240l)-Syców
10,00zł kurs
9 Dostawa zakupionego pojemnika na
odpady (120l, 240l)-teren Gminy Syców
20,00zł kurs
10 Koparko – ładowarka CASE z operatorem 130,00zł godz.
11 Roboczogodzina pracownika 55,00zł godz.
12 Ponowne plombowanie licznika-Syców 22,00zł szt.
13 Ponowne plombowanie licznika-teren
Gminy Syców
32,00zł szt.
14 Założenie plomby na dodatkowy licznik 5,00zł szt.
15 Dojazd do klienta 2,00zł km