Opłaty

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SYCOWSKĄ GOSPODARKĘ KOMUNALNĄ SP. Z O.O.
OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1.03.2024R.

  1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości NIEZAMIESZKAŁYCH (metoda pojemnikowa):

    a. Zgodnie z harmonogramem, wg umowy:

Istnieje możliwość podpisania umowy zapewniającej częstsze odbiory. Usługi te są wyceniane indywidualnie.

b. Zlecenia dodatkowe (poza harmonogramem):

2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości NIEZAMIESZKAŁYCH
(metoda pojemnikowo-workowa):


a. Zgodnie z harmonogramem, wg umowy:

b. Zlecenia dodatkowe (poza harmonogramem):

3. Jednorazowy odbiór i zagospodarowanie odpadów w kontenerze o pojemności 5m

W cenę wliczone 5 dni roboczych postoju kontenera, każdy następny dzień 10,00zł netto

4. MOBILNY PSZOK – TRANSPORT do PSZOK odpadów komunalnych przy użyciu kontenera o pojemności 5m3

(Usługa dostępna tylko dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, wnoszących do Gminy Syców opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

5. Jednorazowy odbiór i zagospodarowanie odpadów w big-bagu o pojemności 1m3

Istnieje możliwość odbioru innych odpadów komunalnych, w przypadku, gdy są one przyjmowane przez ZZO Olszowa, ul. Bursztynowa 55, 63-600 Olszowa. Usługi te są wyceniane indywidualnie.

6. Wywóz nieczystości płynnych i osadów z oczyszczalni przydomowych:

Opłaty wymienione w pkt 6 ulegają zwiększeniu o 100% w przypadku realizacji usługi poza godzinami pracy Spółki,
w dni ustawowo wolne od pracy oraz dni świąteczne.

7. Pozostałe usługi komunalne:

8. Dodatkowe usługi WOD-KAN:

Podatek VAT liczony jest od kwoty netto.

9. Wysokości stawek za usługi sprzętowe:

10. Wysokości stawek za odbiór odpadów komunalnych: