Opłaty

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SYCOWSKĄ GOSPODARKĘ KOMUNALNĄ SP. Z O.O.

 
Rodzaj usługi/towaru
 
Cena
*do cen netto należy doliczyć 8% VAT
od 28.06.2018 r.
Odbiór gruzu w workach elastycznych BIG-BAG poj. 1 m3
80 zł netto
Odbiór gruzu w kontenerach poj. 5 m3
300 zł netto do 5 dni roboczych
każdy następny dzień +10 zł netto
Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych:
Pojemnik o poj. do 240 l
Pojemnik o poj. 1100 l.
Kontener poj. 6 lub 7 m3 – własność zleceniodawcy
Kontener poj. 6 lub 7 m3 – własność zleceniobiorcy
.
.
120 zł netto/m3
90 zł netto/m3
85 zł netto/m3
85 zł netto/m3
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (papier, szkło, plastik) z nieruchomości niezamieszkałych

 40 zł netto/m3

Jednorazowy odbiór zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych – kontener poj. 5 m3 400 zł  netto do 5 dni roboczych
każdy następny dzień + 10 zł netto
Odbiór i transport do PSZOK w Sycowie odpadów komunalnych 80 zł netto/godz.
Sprzedaż pojemników:
Pojemnik plastik 120 l. na kółkach
Pojemnik plastik 240 l. na kółkach
.
130,00 zł brutto/szt.
170,00 zł brutto/szt.
Dzierżawa pojemników:
kontener KP7
pojemnik 1100 l

.
70 zł netto/miesiąc
15,00 zł netto/miesiąc

Zamiatanie ulic i placów zamiatarką 200 zł netto/godz.
Wywóz nieczystości płynnych:
                    do 1 m3
                    do 2 m3
                    do 5 m3
                    powyżej 5 m3
.
50 zł netto/kurs
85 zł netto/kurs
105 zł netto/kurs
21 zł netto/m3
Wywóz osadów z oczyszczalni przydomowych 120 zł netto/kurs