Inwestycje dofinansowane ze środków WFOŚiGW

Nazwa zadania

„Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Sycowie”

Wartość ogólna zadania: 7.497.686,60 netto

Inwestycja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 3.600.000,00 zł w formie pożyczki oraz w wysokości 3.600.000,00 w formie pożyczki na zachowanie płynności finansowej.

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”

www.wfosigw.wroclaw.pl

***********************************************************************

Nazwa zadania

„Rozdzielcza kanalizacja sanitarna i deszczowa dla miasta Sycowa”

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 3.171.782,46 zł netto

Inwestycja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Wojwódzkiego Funduszu Ochorny Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 998.000,00 zł w formie pożyczki.

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”

www.wfosigw.wroclaw.pl

Nazwa zadania

„Budowa stacji uzdatniania wody oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wioska, Gmina Syców”

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 4.319.253,16 zł netto

Intestacja została zrealizowana przy dofinanasowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 1.392.100,00 zł w formie pożyczki zasadniczej oraz w wysokości 2.805.984,00 zł w formie pożyczki na płynność.

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”

www.wfosigw.wroclaw.pl