Kontakt

Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 8
56 – 500 Syców

tel. 62 785 51 54 (centrala)
fax. 62 785 51 66 e-mail: sgk@sgk-sycow.pl

Awarie wod.-kan. 62 785 51 54 lub 601 920 324

Prezes Zarządu
Dominik Kulok
tel. 62 785 51 67
II piętro, pok. nr 11

Wiceprezes Zarządu
Robert Malecki
tel. 62 785 51 77
I piętro, pok. nr 4

Księgowość
Główna Księgowa – Dorota Trojańska
tel. 62 785 51 68
II piętro, pok. nr 12

Iwona Bułgajewska
Anna Surma
tel. 62 785 51 70
I piętro, pok. nr 5

Dział Energetyki Cieplnej oraz Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Kierownik-Dominik Kulok kom. 693 109 114
tel. 62 785 51 67
II piętro, pok. nr 11

Dział Usług Komunalnych i Zaopatrzenia

Kierownik – Paweł Andruszkiewicz kom.609 369 500
Agnieszka Gawenda
tel. 62 785 51 71
I piętro, pok. 1

Dział Wodociągów i Kanalizacji

Kierownik – Ewa Sofińska kom. 661 522 422
Anna Wdowiak kom. 667 424 200
Dorota Kozica
tel. 62 785 51 75
I piętro pok. nr 3

Służby pracownicze

Ewa Kułot
tel. 62 785 51 79
II piętro, pok. nr 9

Sekretariat

fax. 62 785 51 66
tel. 62 785 51 54
kom. 785 916 766
Aleksandra Majewska
II piętro, pok. nr 10