„Rodzielcza kanalizacja sanitarna i deszczowa dla miasta Sycowa”w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I – gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie projektu „Rodzielcza kanalizacja sanitarna i deszczowa dla miasta Sycowa”w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I – gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o dofinansowanie została podpisana dnia 18.12.2014 r.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 5 155 827 zł brutto/ 4 191 729 zł netto przy dofinansowaniu 2 060 109 zł.

Zakres Projektu obejmuje wykonanie rozdzielczej kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami na następujących ulicach miasta Sycowa:

1. Ul. Ogrodowa (od Rynku do ulicy Kasztanowej) – łącznie 608 mb

2. Od ul. Parkowej do ul. Kolejowej i ul. Kolejowa – łącznie 1511 mb

3. Ul. Powstańców – łącznie 387 mb

4. Ul. Wierzbowa (od ul. Powstańców do ul. Partyzantów) – łącznie 419 mb

5. Ul. Partyzantów – łącznie 462 mb

6. Ul. Zwycięzców – łącznie 268 mb

Razem – 3 655 mb.

W dniu 22.01.2015 r. zostały podpisane umowy z Wykonawcami robót, którzy zaoferowali najkorzystniejszą cenę w wyniku przetargów publicznych:

– zadanie I (ulice od pkt 2 do pkt 6) wykonywać będzie firma MPM Development Sp. z o.o., Namysłów za łączną kwotę ryczałtową 3 339 647,42 zł brutto,

– zadanie II (ul. Ogrodowa) wykonywać będzie firma Przedsiębiorstwo Budowlane „M. Wawrzyniak” Maria Wawrzyniak, Ostrzeszów za łączną kwotę ryczałtową 431 865 zł brutto.

Planowane rozpoczęcie robót zadanie I – 26.01.2015 r., a zadanie II w miesiącu lutym 2015 r.

Mieszkańców miasta, a szczególnie w/w ulic przepraszamy z góry za utrudnienia związane z prowadzonymi w najbliższym czasie robotami.

Zarząd SGK Sp. z o.o.