2017/02Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu projektu pn. Budowa sieci wodociągowej, rozdzielczej kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami w ul. Oleśnickiej