2017/09 Przebudowa odcinka magistrali wodociągowej DN300 Komorów – Wioska, Gmina Syców