2018/03 Dostawę i wdrożenie systemu informatycznego GIS do prowadzenia ewidencji i zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną

W dniu 15-03-2018 r. na stronie Baza Konkurencyjnosci zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na „Dostawę i wdrożenie systemu informatycznego GIS do prowadzenia ewidencji i zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną”.
Poniżej link do strony na której znajduje się ogłoszenie wraz z załącznikami
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096531