2018/01 Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu w ramach Projektu pn.”Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni scieków w Sycowie”

W dniu 26-01-2017 r. na stronie Baza Konkurencyjnosci zostało ogłoszone Zapytanie ofertowe na usługę Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu w ramach Projektu pn.”Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni scieków w Sycowie”.
Poniżej link do strony na której znajduje się ogłoszenie wraz załącznikami: