Archiwum

SIERPIEŃ 2016
ZAPYTANIE OFERTOWE – DOSTAWA ZBIORNIKA NA OLEJ NAPĘDOWY Z TERMINALEM WLEWCZYM

KWIECIEŃ 2016
OGŁOSZENIE O PRZTARGU NA SPRZEDAŻ ZBĘDNEGO MIENIA KOMUNALNEGO

REMONT I UTWRADZENIE PLACU PRZY SGK SP. Z O.O. W SYCOWIE, UL. WROCŁAWSKA 8

ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ UMOWY NA WYKONANIE ROBÓT BUDPWLANYCH PN. „REMONT I UTWARDZENIE PLACU PRZY SGK Sp. z o.o. w Sycowie, ul. Wrocławska 8”

LIPIEC 2015
DOSTAWA UŻYWANEGO SRODKA TRANSPORTU NA POTRZEBY ODBIORU SCIEKÓW DLA SYCOWSKIEJ GOSPODARAKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

ZAMÓWIENIE DODATKOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ UMOWY NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH PN. ROZDZIELCZA KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA DLA MISTA SYCOWA – ZADANIE II

Marzec 2015
UTWARDZENIE PLACU PRZY SGK SP. Z O.O. W SYCOWIE, UL. WROCŁAWSKA 8

grudzień 2014
ROZDZIELCZA KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA DLA MIASTA SYCOWA ZADANIE II

DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2015 R.DO 31 GRUDNIA 2017 R.

LISTOPAD 2014
ROZDZIELCZA KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA DLA MIASTA SYCOWA – ZADANIE I

PAŹDZIERNIK 2014
PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU W RAMACH PROJEKTU PN. BUDOWA ROZDZIELCZEJ KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZWOEJ DLA MIASTA SYCOWA

CZERWIEC 2014
OPRACOWANIE DOKUMENATCJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSWOEJ KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIEJSCOWOSCI WIOSKA, GMINA SYCÓW

MAJ 2014
22.05.2014 r.
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI WIOSKA-CZĘSĆ POŁUDNIOWA. GMINA SYCÓW – ETAP III

KWIECIEŃ 2014
30.04.2014
PEŁNIENIE FUNKCJI INWESTORA ZASTĘPCZEGO W RAMACH PROJEKTU PN. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI WIOSKA – CZĘSĆ POŁUDNIOWA, GMINA SYCÓW

LIPIEC 2013
26.07.2013
DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SRODKA TRANSPORTU NA POTRZEBY SYSTEMU ZBIÓRKI, SEGREGACJI I WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA SYCOWSKIEJ GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

12.07.213
DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SRODKA TRANSPORTU NA POTRZEBY SYSTEMU ZBIÓRKI, SEGREGACJI I WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA SYCOWSKIEJ GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. – unieważniony