NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE – odbiór na podstawie umowy z SGK Sp. z o.o.