NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE – odbiór odpadów na podstawie deklaracji założone do UMiG Syców