Usługi komunalne

DZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH

Dział jest komórką powołaną do prowadzenia następujących działalności:
1. Oczyszczania miasta z nieczystości stałych i płynnych.
2. Świadczenie usług pogrzebowych oraz utrzymania cmentarza komunalnego.
3. Utrzymania cmentarza wojennego.
4. Zamiatania ulic i placów zleconych do utrzymania.

Kierownik – Paweł Andruszkiewicz
tel. 62/785 51 71

Inspektor – Agnieszka Gawenda
tel. 62/785 51 71

UCHWAŁA WS CEN ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA DOT. WYWOZU NIECZYSTOŚCI
TEL. 62 785 51 71, KOM. 609 369 500

INFORMACJE I ZAKUP POJEMNIKÓW
TEL. 62 785 51 71