Przetargi

2024

Data ogłoszenia: 22-05-2024

Zapytanie ofertowe pn. „Wykonanie usług obsługi serwisowej pojazdów eksploatowanych przez SGK Sp.z o.o.”

Zapytanie ofertowe.doc

Zapytanie ofertowe.pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf

2023

Data ogłoszenia: 07-06-2023
Zapytanie ofertowe pn. „Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla 3 obiektów SGK Sp. z o.o. w Sycowie”
Zapytanie ofertowe.doc
Zapytanie ofertowe.pdf
Wzór umowy-załącznik nr 7.pdf
Załącznik nr 8 PFU instalacja OZE na obiektach SGK Syców.pdf

INFORMACJA O KWOCIE SFINANSOWANIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pn. „Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla 3 obiektów SGK Sp. z o.o. w Sycowie”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Data ogłoszenia: 03-03-2023
DOSTAWA POJAZDU ASENIZACYJNEGO NA UŻYWANYM PODWOZIU Z FABRYCZNIE NOWĄ ZABUDOWĄ ORAZ NOWYM OSPRZĘTEM

Link do zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5dcf93fc-b9b4-11ed-9236-36fed59ea7dd

2022

Data ogłoszenia: 22-12-2022
DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO NA LATA 2023-2024

Link do zamówienia: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a59fa301-cf93-4411-b9ee-cb39f7ae0af3

Data ogłoszenia: 2-12-2022r.
DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO NA LATA 2023-2024

Link do zamówienia: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f8057763-407b-4422-a0fa-68ebc2df2037

Data ogłoszenia: 2-02-2022r.
DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DO WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH-ŚMIECIARKA

Link do zamówienia: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2df1c9c8-8e05-4bbe-b898-71fae18a0476

2021

Przebudowa drogi gminnej nr 123105D – ul. Leszczynowej w Komorowie wraz z przebudową odcinka rurociągu wodociągowego 160 mm. w miejscowości Komorów

https://bip.sycow.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-130-tys-zlotych/12

2019

Przetarg na Budowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Sycowie