Druki do pobrania

PRZYŁĄCZENIE DO SIECI:
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci.doc
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci.pdf
ZGŁOSZENIE wykonania przyłącza.doc
ZGŁOSZENIE wykonania przyłącza.pdf

SCHEMAT MONTAŻU WODOMIERZA.pdf

Wniosek – warunku techniczne – podlicznik.doc
Wniosek – warunki techniczne – podlicznik.pdf
ZGŁOSZENIE – odbiór podlicznika.doc
ZGŁOSZENIE – odbiór podlicznika.pdf

SCHEMAT MONTAŻU PODLICZNIKA.pdf

Wniosek o udzielenie info. o możliwości podłączenia do kanalizacji san.doc
Wniosek o udzielenie info. o możliwości podłączenia do kanalizacji san.pdf

Ulotka informacyjna dot. kanalizacji.pdf
Deszczówka NIE do kanalizacji sanitarnej.pdf

ZAWARCIE/ROZWIĄZANIE UMOWY:
DOC
Wniosek o zawarcie umowy nowe podłączenie.doc
Wniosek o zawarcie umowy zmiana odbiorcy.doc
Wniosek o zawarcie umowy dla FIRM nowe podłączenie.doc
Wniosek o zawarcie umowy dla FIRM-ZMIANA.doc
Wniosek o zawarcie umowy WSPÓLNOTA.doc
Oświadczenie-zgoda współwłaściciela na zawarcie umowy.doc
Wniosek o zmianę umowy – montaż podlicznika.doc
Wniosek o administracyjną zmianę adresu.doc

Wniosek o rozwiązanie umowy.doc
Wniosek o rozwiązanie umowy dla FIRM.doc

Oświadczenie o otrzymywaniu faktur w formie elektronicznej.doc

PDF
Wniosek o zawarcie umowy nowe podłączenie.pdf
Wniosek o zawarcie umowy zmiana odbiorcy.pdf
Wniosek o zawarcie umowy dla FIRM nowe podłączenie.pdf
Wniosek o zawarcie umowy dla FIRM-ZMIANA.pdf
Wniosek o zawarcie umowy WSPÓLNOTA.pdf
Oświadczenie-zgoda współwłaściciela na zawarcie umowy.pdf
Wniosek o zmianę umowy – montaż podlicznika.pdf
Wniosek o administracyjną zmianę adresu.pdf

Wniosek o rozwiązanie umowy.pdf
Wniosek o rozwiązanie umowy dla FIRM.pdf

Oświadczenie o otrzymywaniu faktur w formie elektronicznej.pdf