Druki do pobrania

PRZYŁĄCZENIE DO SIECI:
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci.doc
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci.pdf
ZGŁOSZENIE wykonania przyłącza.doc
ZGŁOSZENIE wykonania przyłącza.pdf

SCHEMAT MONTAŻU WODOMIERZA.pdf

Wniosek o udzielenie info. o możliwości podłączenia do kanalizacji san.doc
Wniosek o udzielenie info. o możliwości podłączenia do kanalizacji san.pdf

Ulotka informacyjna dot. kanalizacji.pdf
Deszczówka NIE do kanalizacji sanitarnej.pdf

WODOMIERZ DO POMIARU WODY BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ:
PROCEDURA MONTAŻU LICZNIKA DODATKOWEGO
Rezygnacja z podlicznika.doc
Rezygnacja z podlicznika.pdf

ZAWARCIE/ROZWIĄZANIE UMOWY:
DOC
Wniosek o zawarcie umowy nowe podłączenie.doc
Wniosek o zawarcie umowy zmiana danych odbiorcy/zmiana właściciela/ odbiór przyłącza wod i/lub kan.doc
Wniosek o zawarcie umowy dla FIRM nowe podłączenie.doc
Wniosek o zawarcie umowy dla FIRM-ZMIANA UMOWY.doc
Wniosek o zmianę adresu korespondencji dla FIRM.doc
Wniosek o zawarcie umowy WSPÓLNOTA.doc
Oświadczenie-zgoda współwłaściciela na zawarcie umowy.doc
Wniosek o zmianę umowy – montaż podlicznika.doc
Wniosek o administracyjną zmianę adresu.doc
Wniosek o zmianę adresu korespondencyjnego.doc

Wniosek o rozwiązanie umowy.doc
Wniosek o rozwiązanie umowy dla FIRM.doc

Oświadczenie o otrzymywaniu faktur w formie elektronicznej.doc

PDF
Wniosek o zawarcie umowy nowe podłączenie.pdf
Wniosek o zawarcie umowy zmiana danych odbiorcy/zmiana właściciela/odbiór przyłącza wod i/lub kan.pdf
Wniosek o zawarcie umowy dla FIRM nowe podłączenie.pdf
Wniosek o zawarcie umowy dla FIRM-ZMIANA UMOWY.pdf
Wniosek o zmianę adresu korespondencyjnego dla FIRM.pdf
Wniosek o zawarcie umowy WSPÓLNOTA.pdf
Oświadczenie-zgoda współwłaściciela na zawarcie umowy.pdf
Wniosek o zmianę umowy – montaż podlicznika.pdf
Wniosek o administracyjną zmianę adresu.pdf
Wniosek o zmianę adresu korespondencyjnego.pdf

Wniosek o rozwiązanie umowy.pdf
Wniosek o rozwiązanie umowy dla FIRM.pdf

Oświadczenie o otrzymywaniu faktur w formie elektronicznej.pdf